Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor www.avphoneexpert.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.avphoneexpert.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door AV Phone expert . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.
Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AV Phone expert is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij AV Phone expert.

Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met AV Phone expert te mogen claimen of te veronderstellen.
AV Phone expert streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. AV Phone expert aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Artikel 1 – Webshop
1.1.
AV Phone Expert is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en draagt haar wettelijke bijdrage af
aan de Belastingdienst.
KvK-nummer: 70462674 BTW-nummer: NL138585349B01

1.2.
Onze webshop is voorzien van een SLL-Certificaat. Dat betekent dat we aan alle wettelijke eisen
voldoen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens en betaalgegevens. Wij
streven naar een voortdurende verbetering van de beveiliging van uw gegevens. Bij misbruik
door hackers zullen wij aangifte doen bij de politie.

1.3.
Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan derden. Indien wij uw persoonsgegevens aan
derden verstrekken, zullen wij altijd vooraf toestemming aan u vragen.
1.4.
Onze webshop is verplicht om vooraf toestemming aan u te vragen betreffende
cookies.

1.5.
Wij zijn verplicht om bij mogelijke verdenking van misbruik of fraude, aangifte te doen bij de
politie.

1.6.
Wij streven ernaar om u te allen tijde van een uitstekende service te voorzien. Wanneer u
twijfels heeft over de aankoop van een product, dan kunt u altijd contact met ons opnemen, onze medewerkers staan u graag te woord. Voor vragen en/of opmerkingen: info@avphoneexpert.nl

Artikel 2 – Bedenktijd
2.1.
U heeft 14 dagen bedenktijd na de aankoop van een product. Mocht u binnen deze
termijn ontevreden zijn over de aankoop, dan kunt u het product aan ons retourneren, zonder
dat u het product zelf hoeft te betalen. U betaalt alleen de verzendkosten voor het retourneren
van het desbetreffende product. Indien u al een betaling heeft gedaan, wordt het door u betaalde bedrag zo spoedig op uw rekeningnummer teruggestort.

2.2.
Producten die aan ons geretourneerd worden, dienen voorzien te zijn van de originele
verpakking en dienen onbeschadigd te zijn en in originele staat.

Artikel 3 – De overeenkomst
3.1.
De overeenkomst tussen de verkoper en klant is definitief wanneer de klant heeft aangegeven
akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden en hij de webwinkel heeft gemachtigd het
geld van zijn rekening af te schrijven, wanneer de klant een betaling heeft voldaan via iDeal of
PayPal, of wanneer een factuur achteraf verzonden is aan de klant. Nadat de bedenktermijn van
14 dagen is verstreken en de betaling is ontvangen door AV Phone Expert, is de klant eigenaar
geworden van het betreffende product.

3.2.
De overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen, door middel van het invullen van de
benodigde velden en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden.

3.3.
U bent als klant verplicht uw betalingsverplichting aan AV Phone Expert na te komen. Indien u niet
binnen de gestelde termijn betaalt, ontvangt u van ons een herinnering. Heeft u na 14 dagen
nog steeds niet betaald, dan worden er kosten in rekening gebracht. Mocht u na verschillende
aanmaningen de verschuldigde vordering nog steeds niet voldaan hebben, dan zullen wij de
incasso uit handen geven aan een incassobureau.

3.4.
Nadat u tot aankoop bent over gegaan, ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging per email van uw aankoop. Daarin staat het product dat u hebt gekocht, wat het u kost en waar u met eventuele klachten en opmerkingen terecht kunt.

3.5.
Wij zijn aan u verplicht het product of artikel binnen 30 dagen aan u te leveren. Mocht door
onvoorziene omstandigheden het artikel niet binnen deze periode leverbaar zijn, dan zullen wij
u daarvan schriftelijk op de hoogte brengen. Na het verstrijken van deze 30 dagen krijgt u van
ons het eventueel al betaalde aankoopbedrag terug. Dit kan nooit meer zijn dan 50 procent van
het totale aankoopbedrag. Heeft u echter van tevoren aangegeven dat een vervangend artikel
ook een optie is, dan zullen wij u een vervangend product of artikel leveren, dat zoveel mogelijk
aan uw wensen voldoet. Uiteraard kunt u van tevoren aangeven dat u dat niet wilt.

3.6.
De levering van producten in het buitenland kan langer duren dan een levering in Nederland. De
kosten die voor een verzending naar een adres in het buitenland in rekening worden gebracht,
zijn voor u zichtbaar wanneer u tot de aankoop van het product overgaat.

Artikel 4 – De prijs
4.1.
De prijzen die op onze webshop staan vermeld, zijn altijd inclusief BTW. De kosten die betaald
moeten worden voor het verzenden van het product, worden zichtbaar wanneer u het product
heeft toegevoegd aan uw winkelwagen.

4.2.
Wanneer u ons machtigt om automatisch een bedrag van uw rekeningnummer af te schrijven,
bent u verplicht ons een juist rekeningnummer door te geven. Misbruik of fraude wordt bestraft
en gemeld bij de instanties die daarvan op de hoogte moeten zijn. Daarnaast wordt er aangifte
gedaan bij de politie.

4.3.
De prijs die bij het product op de website wordt vermeld, kan niet wijzigen tijdens uw aankoop.
U betaalt het bedrag dat zichtbaar is bij het product en wat tevens aan u bevestigd wordt,
indien u elektronisch akkoord gaat met de aankoop. Daarin wordt de aankoopprijs opnieuw
vermeld.

4.4.
Wanneer u een product koopt tijdens een periode waarin geen actie geldt, komt u achteraf ook
niet in aanmerking voor korting.

Artikel 5 – Klachten en garantie
5.1.
Klachten over de levering dienen in eerste instantie telefonisch of via mail aan ons gemeld te worden. Onze medewerkers staan u graag te woord. Wij zullen dan met de desbetreffende bezorger contact opnemen betreffende de levering van het product. Uiteraard doen onze bezorgers hun uiterste best om het product onbeschadigd bij u thuis af te leveren.

5.2.
Klachten over het product zelf, dienen schriftelijk aan ons gemeld te worden. Deze kunnen niet
door ons persoonlijk beantwoord worden. Beschrijf uw klacht zo specifiek mogelijk. Wij zullen
voor u contact opnemen met de fabrikant of groothandel en zullen hierin voor u bemiddelen als
tussenpersoon. Indien het binnen onze mogelijkheden ligt zullen wij het probleem zelf voor u
oplossen.

5.3.
Klachten worden doorgaans binnen 14 dagen door ons afgehandeld. De afhandeling van een
klacht gebeurt altijd schriftelijk.

5.4.
Op elk product dat wij aan u leveren, is een garantie van toepassing. Hoe lang deze garantie
duurt, is geheel afhankelijk van het product. Op de meeste producten is een garantie van één
jaar van toepassing.

5.5.
Wanneer het product binnen de garantieperiode kapot gaat, zullen wij het volledige
aankoopbedrag aan u vergoeden. Dat geldt echter niet wanneer er sprake is van opzet of
bewuste beschadiging. Tevens verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met uw
verzekeringsmaatschappij, indien de schade plaats vindt na de garantietermijn. Mogelijk is deze
te claimen op de inboedelverzekering. Voor beide situaties geldt dat er zonder een aankoop bon
niet terugbetaald kan worden. Na het vervallen van de garantietermijn, komt ook de
nieuwwaarde te vervallen bij mogelijke uitkering van een schade. Er wordt dan uitgekeerd op
basis van dagwaarde.

Uiteraard hopen wij van harte dat u veel plezier beleefd met uw aankoop! Indien u nog vragen heeft, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

Het AV Phone Expert team

Wij zijn uw Phone expert!

  06 20208060 (Winkel)
av-phone-icon 06 11795606 (Afspraken)

Middenhof 56B, 1354 EG Almere

Laat ons u terug bellen.